Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रवि

रबि, पाँचथर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रवि

रबि, पाँचथर

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 रामप्रसाद ओली रामप्रसाद ओली शाखा अधिकृत नागरिकता राहदानी तथा प्रशासन शाखा 9752600507
2 निशा राई निशा राई कार्यालय सहयोगी नागरिकता राहदानी तथा प्रशासन शाखा 9816089195
nisharai768@gmail.com
3 निरुपा थापा निरुपा थापा कार्यालय सहयोगी नागरिकता राहदानी तथा प्रशासन शाखा 9815961040