Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रवि

रबि, पाँचथर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रवि

रबि, पाँचथर

नागरिकता वितरण मुकाम

2075-11-07

2075-11-07


यस कार्यालयबाट तुम्वेवा गाँउपालिकामा मिति २०७५/१० ८ ९ र १० गते नागरिकता वितरण टोली खटिई नयाँ नागरिकता १५७ जनालाई प्रतिलिपि नागरिकता ६५ जनालाई र १ जनालाई द्रुत राहदानी सेवा प्रवाह गरिएको ।