Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रवि

रबि, पाँचथर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 सुरेन्द्र थापा सुरेन्द्र थापा कार्यालय प्रमुख Arjundhara 4, झापा नागरिकता राहदानी तथा प्रशासन शाखा 9814909254
surendrathapa85@gmail.com
2 निशा राई निशा राई कार्यालय सहयोगी मिक्लाजुङ गाउँपालिका 4, पाँचथर नागरिकता राहदानी तथा प्रशासन शाखा 9816089195
nisharai768@gmail.com
3 निरुपा थापा निरुपा थापा कार्यालय सहयोगी मिक्लाजुङ गाउँपालिका 4, पाँचथर नागरिकता राहदानी तथा प्रशासन शाखा 9815961040