Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रवि

रबि, पाँचथर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सुरेन्द्र थापा


सुरेन्द्र थापा


सुरेन्द्र थापा
कार्यालय प्रमुख

सूचना अधिकारी
शाखा नागरिकता राहदानी तथा प्रशासन शाखा
पद कार्यालय प्रमुख
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल surendrathapa85@gmail.com
सम्पर्क 9814909254
ठेगाना Arjundhara 4, झापा
बहाल मिति २०७५ भाद्र २०