Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय

रबि, पाँचथर


सबै सूचना
सबै समाचार
सुरेन्द्र थापा
सुरेन्द्र थापा

कार्यालय प्रमुख


सबै सूचना
सबै समाचार